Interne competitie
Eindstand 3e periode seizoen 1994-1995

Hier onder vind je de eindstand van deze periode in de interne competitie. De resultaten worden eerst geordend volgens de klasse van de spelers weergegeven (klasse) en daarna geordend volgens het winstpercentage van de spelers in deze periode (winst-percentage). In beide weergaven zijn de resultaten onderverdeeld in drie groepen (a,b & c). De spelers binnen deze groepen spelen hoofdzakelijk tegen elkaar en zijn van vergelijkbare sterkte. Achter de naam van de spelers vind je eerst hun sterkte, en daarna voor iedere speelavond tegen wie ze gespeeld hebben (in de eigen groep, tenzij anders aangegeven met een a, b, of c) en of ze gewonnen (+), verloren (-) of gelijkgespeeld (#) hebben.

  KLASSE
                                                GROEP A

                     Klasse  13-3  20-3  3-4 10-4  1-5  8-5 15-5 22-5 12-6 19-6  pct
 -----------------------------------------------------------------------------------
 1  Gilles van Eeden     9   |+7b |+2  |    |    |    |+3  |+5  |+4  |-7  |#8  | 79%|
 2  Niek van Diepen     16   |    |-1  |    |-5  |    |    |-3  |-7  |    |+4  | 20%|
 3  Willy Hendriks      17   |    |+4  |-5  |    |-6  |-1  |+2  |-8  |-3b |    | 29%|
 5  Bert Geerlings      17   |+7  |+6  |+3  |+2  |+8  |    |-1  |-10 |    |    | 71%|
 4  Paul Schreurs       18   |    |-3  |-6  |    |+4b |-7  |#8  |-1  |+6b |-2  | 31%|
 7  Hans Mulder         18   |-5  |-10 |+8  |+6b |+3b |+4  |-7c |+2  |+1  |-9b | 60%|
 6  Mark Theelen        19   |-1b |-5  |+4  |    |+3  |    |    |    |    |    | 50%|
 8  Rob Wolters         21   |    |    |-7  |    |-5  |    |#4  |+3  |-3c |#1  | 33%|
 10 Rene Beijk          22   |    |+7  |+2b |-3b |+6b |    |+7b |+5  |    |-5b | 71%|

                                                GROEP B

                     Klasse  13-3  20-3  3-4 10-4  1-5  8-5 15-5 22-5 12-6 19-6  pct
 -----------------------------------------------------------------------------------
 3  Swim Florissen      25   |+4c |-8  |-6  |+10a|-7a |+1  |    |+9  |+3a |-1c | 56%|
 1  Michiel Geijsberts  27   |+6a |-6  |    |    |    |-3  |    |    |    |    | 33%|
 6  Renee Frehe         28   |+8  |+1  |+3  |-7a |-10a|    |-1c |    |-4a |    | 43%|
 4  Paul van Galen      28   |-2  |    |+10 |    |-4a |    |    |+5  |-5c |    | 40%|
 2  Dick Ederveen       28   |+4  |    |-10a|-5  |-8  |    |    |    |    |    | 25%|
 5  Arnoud de Graaff    28   |    |-7  |    |+2  |-9  |+8  |+21c|-4  |    |+10a| 57%|
 9  Herman Frehe        30   |-1c |-2c |+5c |+10 |+5  |    |+8  |-3  |-7  |+7a | 56%|
 7  Erik Brummelkamp    31   |-1a |+5  |-6c |+8  |    |    |-10a|-1c |+9  |    | 43%|
 8  Niek Coenen         32   |-6  |+3  |+1c |-7  |+2  |-5  |-9  |+5c |    |-3c | 44%|
 10 Hong Zhou           39   |    |    |-4  |-9  |-12c|    |+14c|+7c |-1c |    | 33%|

                                                GROEP C

                     Klasse  13-3  20-3  3-4 10-4  1-5  8-5 15-5 22-5 12-6 19-6  pct
 -----------------------------------------------------------------------------------
 1  Marius Kaptein      32   |+9b |+3  |-8b |-7  |    |    |+6b |+7b |+10b|+3b | 75%|
 2  Alex Schippers      34   |+3  |+9b |    |    |    |    |    |    |    |    |100%|
 3  Wim-Jan Hilgenbos   35   |-2  |-1  |    |+6  |+11 |-5  |-12 |+13 |+8a |+8b | 56%|
 5  Kay Behnke          38   |+7  |-6  |-9b |+10 |    |+3  |+15 |-8b |+4b |    | 63%|
 6  Peter Schipperheijn 40   |    |+5  |+7b |-3  |    |+4  |    |    |    |-16 | 60%|
 4  Ricky Brugman       42   |-3b |    |    |    |    |-6  |+11 |    |    |-11 | 25%|
 7  Ruben Konig         45   |-5  |-10 |    |+1  |    |    |+7a |-10b|-12 |    | 33%|
 10 Annemarie Hovingh   54   |    |+7  |    |-5  |-16 |    |+13 |-18 |    |-12 | 33%|
 12 Reinald Minnaar     57   |    |    |    |    |+10b|-11 |+3  |+15 |+7  |+10 | 83%|
 11 Johan Mathijsen     58   |    |    |    |    |-3  |+12 |-4  |+22 |    |+4  | 60%|
 22 Jan Komdeur         61   |    |    |    |    |    |    |    |-11 |    |    |  0%|
 18 Lineke Schoemaker   62   |    |    |    |    |    |+17 |+16 |+10 |-13 |+19 | 80%|
 16 Henk Thuis          62   |    |    |    |    |+10 |    |-18 |+19 |+19 |+6  | 80%|
 13 Sjoerd Hamecher     63   |    |    |    |    |-14 |    |-10 |-3  |+18 |    | 25%|
 15 Michel Spaan        65   |    |    |    |    |+17 |+14 |-5  |-12 |    |    | 50%|
 21 Hans Vos            65   |    |    |    |    |    |    |-5b |    |    |    |  0%|
 14 Berto Mathijsen     65   |    |    |    |    |+13 |-15 |-10b|+17 |    |    | 50%|
 20 Paula Wetselaar     68   |    |    |    |    |    |+19 |    |    |    |    |100%|
 17 Jasper Kok          71   |    |    |    |    |-15 |-18 |+19 |-14 |    |    | 25%|
 19 Frans Kup           73   |    |    |    |    |    |-20 |-17 |-16 |-16 |-18 |  0%|


 WINST-PERCENTAGE

                                                GROEP A

                     Klasse  13-3  20-3  3-4 10-4  1-5  8-5 15-5 22-5 12-6 19-6  pct
 -----------------------------------------------------------------------------------
 1  Gilles van Eeden     9   |+7b |+2  |    |    |    |+3  |+5  |+4  |-7  |#8  | 79%|
 5  Bert Geerlings      17   |+7  |+6  |+3  |+2  |+8  |    |-1  |-10 |    |    | 71%|
 10 Rene Beijk          22   |    |+7  |+2b |-3b |+6b |    |+7b |+5  |    |-5b | 71%|
 7  Hans Mulder         18   |-5  |-10 |+8  |+6b |+3b |+4  |-7c |+2  |+1  |-9b | 60%|
 6  Mark Theelen        19   |-1b |-5  |+4  |    |+3  |    |    |    |    |    | 50%|
 8  Rob Wolters         21   |    |    |-7  |    |-5  |    |#4  |+3  |-3c |#1  | 33%|
 4  Paul Schreurs       18   |    |-3  |-6  |    |+4b |-7  |#8  |-1  |+6b |-2  | 31%|
 3  Willy Hendriks      17   |    |+4  |-5  |    |-6  |-1  |+2  |-8  |-3b |    | 29%|
 2  Niek van Diepen     16   |    |-1  |    |-5  |    |    |-3  |-7  |    |+4  | 20%|

                                                GROEP B

                     Klasse  13-3  20-3  3-4 10-4  1-5  8-5 15-5 22-5 12-6 19-6  pct
 -----------------------------------------------------------------------------------
 5  Arnoud de Graaff    28   |    |-7  |    |+2  |-9  |+8  |+21c|-4  |    |+10a| 57%|
 3  Swim Florissen      25   |+4c |-8  |-6  |+10a|-7a |+1  |    |+9  |+3a |-1c | 56%|
 9  Herman Frehe        30   |-1c |-2c |+5c |+10 |+5  |    |+8  |-3  |-7  |+7a | 56%|
 8  Niek Coenen         32   |-6  |+3  |+1c |-7  |+2  |-5  |-9  |+5c |    |-3c | 44%|
 6  Renee Frehe         28   |+8  |+1  |+3  |-7a |-10a|    |-1c |    |-4a |    | 43%|
 7  Erik Brummelkamp    31   |-1a |+5  |-6c |+8  |    |    |-10a|-1c |+9  |    | 43%|
 4  Paul van Galen      28   |-2  |    |+10 |    |-4a |    |    |+5  |-5c |    | 40%|
 1  Michiel Geijsberts  27   |+6a |-6  |    |    |    |-3  |    |    |    |    | 33%|
 10 Hong Zhou           39   |    |    |-4  |-9  |-12c|    |+14c|+7c |-1c |    | 33%|
 2  Dick Ederveen       28   |+4  |    |-10a|-5  |-8  |    |    |    |    |    | 25%|

                                                GROEP C

                     Klasse  13-3  20-3  3-4 10-4  1-5  8-5 15-5 22-5 12-6 19-6  pct
 -----------------------------------------------------------------------------------
 2  Alex Schippers      34   |+3  |+9b |    |    |    |    |    |    |    |    |100%|
 20 Paula Wetselaar     68   |    |    |    |    |    |+19 |    |    |    |    |100%|
 12 Reinald Minnaar     57   |    |    |    |    |+10b|-11 |+3  |+15 |+7  |+10 | 83%|
 18 Lineke Schoemaker   62   |    |    |    |    |    |+17 |+16 |+10 |-13 |+19 | 80%|
 16 Henk Thuis          62   |    |    |    |    |+10 |    |-18 |+19 |+19 |+6  | 80%|
 1  Marius Kaptein      32   |+9b |+3  |-8b |-7  |    |    |+6b |+7b |+10b|+3b | 75%|
 5  Kay Behnke          38   |+7  |-6  |-9b |+10 |    |+3  |+15 |-8b |+4b |    | 63%|
 6  Peter Schipperheijn 40   |    |+5  |+7b |-3  |    |+4  |    |    |    |-16 | 60%|
 11 Johan Mathijsen     58   |    |    |    |    |-3  |+12 |-4  |+22 |    |+4  | 60%|
 3  Wim-Jan Hilgenbos   35   |-2  |-1  |    |+6  |+11 |-5  |-12 |+13 |+8a |+8b | 56%|
 15 Michel Spaan        65   |    |    |    |    |+17 |+14 |-5  |-12 |    |    | 50%|
 14 Berto Mathijsen     65   |    |    |    |    |+13 |-15 |-10b|+17 |    |    | 50%|
 7  Ruben Konig         45   |-5  |-10 |    |+1  |    |    |+7a |-10b|-12 |    | 33%|
 10 Annemarie Hovingh   54   |    |+7  |    |-5  |-16 |    |+13 |-18 |    |-12 | 33%|
 4  Ricky Brugman       42   |-3b |    |    |    |    |-6  |+11 |    |    |-11 | 25%|
 13 Sjoerd Hamecher     63   |    |    |    |    |-14 |    |-10 |-3  |+18 |    | 25%|
 17 Jasper Kok          71   |    |    |    |    |-15 |-18 |+19 |-14 |    |    | 25%|
 22 Jan Komdeur         61   |    |    |    |    |    |    |    |-11 |    |    |  0%|
 21 Hans Vos            65   |    |    |    |    |    |    |-5b |    |    |    |  0%|
 19 Frans Kup           73   |    |    |    |    |    |-20 |-17 |-16 |-16 |-18 |  0%|

(Deze stand is uitgewerkt door Erik Brummelkamp)

TERUG


Copyright © Nijmeegse Go Club, all rights reserved
Last modified — Monday, 6 July 1998
http://www.gobond.nl/~nijmegen/interne_competitie/eindstand_periode3_seizoen1994-95.html