Interne competitie
Eindstand 3e periode seizoen 1992-1993

Hier onder vind je de eindstand van deze periode in de interne competitie. De resultaten worden eerst geordend volgens de klasse van de spelers weergegeven (klasse) en daarna geordend volgens het winstpercentage van de spelers in deze periode (winst-percentage). In beide weergaven zijn de resultaten onderverdeeld in drie groepen (a,b & c). De spelers binnen deze groepen spelen hoofdzakelijk tegen elkaar en zijn van vergelijkbare sterkte. Achter de naam van de spelers vind je eerst hun sterkte, en daarna voor iedere speelavond tegen wie ze gespeeld hebben (in de eigen groep, tenzij anders aangegeven met een a, b, of c) en of ze gewonnen (+), verloren (-) of gelijkgespeeld (#) hebben.

  KLASSE
                                               GROEP A

                      Klasse  22-3 29-3  5-4 19-4 3-5  10-5 17-5 24-5 7-6  14-6 21-6  pct
 ----------------------------------------------------------------------------------------
 1  Gilles van Eeden    11   |+2  |+3  |+4  |-5  |-6  |    |    |-8  |+12 |    |-4  | 50%|
 3  Willy Hendriks      14   |    |-1  |+5  |+2  |-4  |    |-4  |+6  |    |+9  |-8  | 50%|
 2  Niek van Diepen     15   |-1  |    |    |-3  |+5  |-6  |+9  |    |    |-4  |+12 | 43%|
 4  Paul Schreurs       15   |    |-5  |-1  |+6  |+3  |    |+3  |+9  |+11 |+2  |+1  | 78%|
 5  Edgar Leenders      21   |+6  |+4  |-3  |+1  |-2  |-12 |+11 |-2b |-13 |+15 |    | 50%|
 8  Mark Theelen         21   |    |    |    |    |    |+12c|    |+1  |    |    |+3  |100%|
 6  Hans Mulder         22   |-5  |-9  |-11 |-4  |+1  |+2  |+2c |-3  |-2b |+12 |    | 40%|
 9  Sjef van der List   25   |+11 |+6  |    |    |    |    |-2  |-4  |    |-3  |    | 40%|
 10 Joop Oele           25   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |+13 |100%|
 12 Paul van Galen      27   |    |+8c |-7b |+11 |+15 |+5  |    |-1b |-1  |-6  |-2  | 44%|
 15 Dick Ederveen       28   |    |    |+14 |    |-12 |+11 |    |    |    |-5  |+4b | 60%|
 14 Peter Beinema       28   |    |-11b|-15 |    |+4b |+13 |+2b |    |    |    |    | 60%|
 13 Erik Brummelkamp    29   |    |-4b |+1b |-2b |+11 |-14 |#9b |-3b |+5  |-5b |-10 | 35%|
 11 Swim Florissen      29   |-9  |+1b |+6  |-12 |-13 |-15 |-5  |-5b |-4  |+9b |-2b | 27%|

                                               GROEP B

                      Klasse  22-3 29-3  5-4 19-4 3-5  10-5 17-5 24-5 7-6  14-6 21-6  pct
 ----------------------------------------------------------------------------------------
 2  Ronnie Wichers      25   |-1  |    |+4  |+13a|+3  |+9  |-14a|+5a |+6a |    |+11a| 78%|
 1  Fonz Jolij          28   |+2  |-11a|-13a|-4  |-9  |    |    |+12a|+5  |    |    | 43%|
 4  Rob Wolters         31   |    |+13a|-2  |+1  |-14a|-5  |-10 |+9  |+3  |    |-15a| 44%|
 5  Arnoud de Graaff    31   |    |+3  |-9  |-6  |-7  |+4  |+11 |+11a|-1  |+13a|-10 | 50%|
 10 Thijn vd Berg       33   |+11 |+7  |    |    |    |+3  |+4  |+6  |-9  |    |+5  | 86%|
 9  Michiel Geijsberts  34   |+8  |+6  |+5  |+3  |+1  |-2  |#13a|-4  |+10 |-11a|-7  | 59%|
 3  Marius Kaptein      34   |-14 |-5  |+6  |-9  |-2  |-10 |    |+13a|-4  |    |    | 25%|
 7  Herman Frehe        35   |-6  |-10 |+12a|+14 |+5  |-14 |-12 |+3c |+11 |-6  |+9  | 55%|
 6  Harry Krosenbrink   36   |+7  |-9  |-3  |+5  |+12 |+11 |-13 |-10 |    |+7  |-14 | 50%|
 8  Alex Schipper       37   |-9  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  0%|
 12 Kay Behnke          40   |+9c |+14 |    |-13 |-6  |    |+7  |+11 |+10c|+14 |+3c | 78%|
 13 Wilfried Liebregts  43   |    |    |    |+12 |    |    |+6  |    |    |    |    |100%|
 11 Arjen Jagersma      46   |-10 |+14a|    |    |+14 |-6  |-5  |-12 |-7  |+9c |#8c | 39%|
 14 Ruben Konig         46   |+3  |-12 |    |-7  |-11 |+7  |-4c |+2c |#7c |-12 |+6  | 45%|

                                               GROEP C

                      Klasse  22-3 29-3  5-4 19-4 3-5  10-5 17-5 24-5 7-6  14-6 21-6  pct
 ----------------------------------------------------------------------------------------
 3  Annemarie Hovingh   51   |-8  |+5  |+7  |    |+14 |+11 |+10 |-7b |+12 |+14 |-12b| 70%|
 4  Geert Peters        52   |+10 |    |    |#9  |    |    |+14b|    |+14 |    |#12 | 80%|
 2  Jacky Pisters       53   |+6  |    |    |    |    |    |-6a |-14b|    |    |    | 33%|
 8  Marcel vd Looy      58   |+3  |-12a|    |#10 |+12 |-9  |    |+14 |    |+7  |#11b| 63%|
 11 Gertie Arts         59   |    |#7  |+12 |    |    |-3  |+14 |    |+9  |#10 |-7  | 57%|
 5  Frits Daalmans      60   |    |-3  |-10 |    |    |    |    |    |    |    |    |  0%|
 9  Onno de Haas        61   |-12b|#12 |+14 |#4  |    |+8  |#7  |    |-11 |-11b|    | 44%|
 10 Annelies Egberink   61   |-4  |#14 |+5  |#8  |    |+7  |-3  |    |-12b|#11 |    | 44%|
 6  Marij Orbons        61   |-2  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  0%|
 7  Petra van Mierlo    61   |    |#11 |-3  |+14 |    |-10 |#9  |#12 |#14b|-8  |+11 | 44%|
 12 Tineke van Rooyen   64   |#14 |#9  |-11 |    |-8  |-8a |    |#7  |-3  |    |#4  | 25%|
 14 Piera van Schalm    67   |#12 |#10 |-9  |-7  |-3  |    |-11 |-8  |-4  |-3  |    | 11%|


 WINST-PERCENTAGE

                                               GROEP A

                      Klasse  22-3 29-3  5-4 19-4 3-5  10-5 17-5 24-5 7-6  14-6 21-6  pct
 ----------------------------------------------------------------------------------------
 8  Mark Theelen         21   |    |    |    |    |    |+12c|    |+1  |    |    |+3  |100%|
 10 Joop Oele           25   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |+13 |100%|
 4  Paul Schreurs       15   |    |-5  |-1  |+6  |+3  |    |+3  |+9  |+11 |+2  |+1  | 78%|
 15 Dick Ederveen       28   |    |    |+14 |    |-12 |+11 |    |    |    |-5  |+4b | 60%|
 14 Peter Beinema       28   |    |-11b|-15 |    |+4b |+13 |+2b |    |    |    |    | 60%|
 1  Gilles van Eeden    11   |+2  |+3  |+4  |-5  |-6  |    |    |-8  |+12 |    |-4  | 50%|
 3  Willy Hendriks      14   |    |-1  |+5  |+2  |-4  |    |-4  |+6  |    |+9  |-8  | 50%|
 5  Edgar Leenders      21   |+6  |+4  |-3  |+1  |-2  |-12 |+11 |-2b |-13 |+15 |    | 50%|
 12 Paul van Galen      27   |    |+8c |-7b |+11 |+15 |+5  |    |-1b |-1  |-6  |-2  | 44%|
 2  Niek van Diepen     15   |-1  |    |    |-3  |+5  |-6  |+9  |    |    |-4  |+12 | 43%|
 6  Hans Mulder         22   |-5  |-9  |-11 |-4  |+1  |+2  |+2c |-3  |-2b |+12 |    | 40%|
 9  Sjef van der List   25   |+11 |+6  |    |    |    |    |-2  |-4  |    |-3  |    | 40%|
 13 Erik Brummelkamp    29   |    |-4b |+1b |-2b |+11 |-14 |#9b |-3b |+5  |-5b |-10 | 35%|
 11 Swim Florissen      29   |-9  |+1b |+6  |-12 |-13 |-15 |-5  |-5b |-4  |+9b |-2b | 27%|

                                               GROEP B

                      Klasse  22-3 29-3  5-4 19-4 3-5  10-5 17-5 24-5 7-6  14-6 21-6  pct
 ----------------------------------------------------------------------------------------
 13 Wilfried Liebregts  43   |    |    |    |+12 |    |    |+6  |    |    |    |    |100%|
 10 Thijn vd Berg       33   |+11 |+7  |    |    |    |+3  |+4  |+6  |-9  |    |+5  | 86%|
 2  Ronnie Wichers      25   |-1  |    |+4  |+13a|+3  |+9  |-14a|+5a |+6a |    |+11a| 78%|
 12 Kay Behnke          40   |+9c |+14 |    |-13 |-6  |    |+7  |+11 |+10c|+14 |+3c | 78%|
 9  Michiel Geijsberts  34   |+8  |+6  |+5  |+3  |+1  |-2  |#13a|-4  |+10 |-11a|-7  | 59%|
 7  Herman Frehe        35   |-6  |-10 |+12a|+14 |+5  |-14 |-12 |+3c |+11 |-6  |+9  | 55%|
 5  Arnoud de Graaff    31   |    |+3  |-9  |-6  |-7  |+4  |+11 |+11a|-1  |+13a|-10 | 50%|
 6  Harry Krosenbrink   36   |+7  |-9  |-3  |+5  |+12 |+11 |-13 |-10 |    |+7  |-14 | 50%|
 14 Ruben Konig         46   |+3  |-12 |    |-7  |-11 |+7  |-4c |+2c |#7c |-12 |+6  | 45%|
 4  Rob Wolters         31   |    |+13a|-2  |+1  |-14a|-5  |-10 |+9  |+3  |    |-15a| 44%|
 1  Fonz Jolij          28   |+2  |-11a|-13a|-4  |-9  |    |    |+12a|+5  |    |    | 43%|
 11 Arjen Jagersma      46   |-10 |+14a|    |    |+14 |-6  |-5  |-12 |-7  |+9c |#8c | 39%|
 3  Marius Kaptein      34   |-14 |-5  |+6  |-9  |-2  |-10 |    |+13a|-4  |    |    | 25%|
 8  Alex Schipper       37   |-9  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  0%|

                                               GROEP C

                      Klasse  22-3 29-3  5-4 19-4 3-5  10-5 17-5 24-5 7-6  14-6 21-6  pct
 ----------------------------------------------------------------------------------------
 4  Geert Peters        52   |+10 |    |    |#9  |    |    |+14b|    |+14 |    |#12 | 80%|
 3  Annemarie Hovingh   51   |-8  |+5  |+7  |    |+14 |+11 |+10 |-7b |+12 |+14 |-12b| 70%|
 8  Marcel vd Looy      58   |+3  |-12a|    |#10 |+12 |-9  |    |+14 |    |+7  |#11b| 63%|
 11 Gertie Arts         59   |    |#7  |+12 |    |    |-3  |+14 |    |+9  |#10 |-7  | 57%|
 9  Onno de Haas        61   |-12b|#12 |+14 |#4  |    |+8  |#7  |    |-11 |-11b|    | 44%|
 10 Annelies Egberink   61   |-4  |#14 |+5  |#8  |    |+7  |-3  |    |-12b|#11 |    | 44%|
 7  Petra van Mierlo    61   |    |#11 |-3  |+14 |    |-10 |#9  |#12 |#14b|-8  |+11 | 44%|
 2  Jacky Pisters       53   |+6  |    |    |    |    |    |-6a |-14b|    |    |    | 33%|
 12 Tineke van Rooyen   64   |#14 |#9  |-11 |    |-8  |-8a |    |#7  |-3  |    |#4  | 25%|
 14 Piera van Schalm    67   |#12 |#10 |-9  |-7  |-3  |    |-11 |-8  |-4  |-3  |    | 11%|
 5  Frits Daalmans      60   |    |-3  |-10 |    |    |    |    |    |    |    |    |  0%|
 6  Marij Orbons        61   |-2  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  0%|


(Deze stand is uitgewerkt door Erik Brummelkamp)

TERUG


Copyright © Nijmeegse Go Club, all rights reserved
Last modified — Monday, 6 July 1998
http://www.gobond.nl/~nijmegen/interne_competitie/eindstand_periode3_seizoen1992-93.html