Interne competitie
Eindstand 2e periode seizoen 1995-1996

Hier onder vind je de eindstand van deze periode in de interne competitie. De resultaten worden eerst geordend volgens de klasse van de spelers weergegeven (klasse) en daarna geordend volgens het winstpercentage van de spelers in deze periode (winst-percentage). In beide weergaven zijn de resultaten onderverdeeld in drie groepen (a,b & c). De spelers binnen deze groepen spelen hoofdzakelijk tegen elkaar en zijn van vergelijkbare sterkte. Achter de naam van de spelers vind je eerst hun sterkte, en daarna voor iedere speelavond tegen wie ze gespeeld hebben (in de eigen groep, tenzij anders aangegeven met een a, b, of c) en of ze gewonnen (+), verloren (-) of gelijkgespeeld (#) hebben.

  KLASSE
                                               GROEP A

                     Klasse   4-12 1112 1812  8-1 15-1 22-1 29-1 5-2  12-2 26-2 4-3   pct
 ----------------------------------------------------------------------------------------
 1  Gilles van Eeden    12   |    |-4  |-5  |-3  |    |    |-7  |    |+6  |    |    | 20%|
 3  Willy Hendriks      15   |-4  |    |    |+1  |+5  |    |    |    |-8  |    |-6  | 40%|
 4  Paul Schreurs       15   |+3  |+1  |+7  |+9  |+10 |    |    |    |    |-2b |    | 83%|
 2  Niek van Diepen     16   |    |-7  |+9  |-10 |-4b |+1b |-5b |    |+7b |-8b |-2b | 33%|
 5  Mark Theelen        19   |+6  |+10 |+1  |    |-3  |+7  |-9  |-8  |-4b |    |    | 50%|
 11 Edgar Leenders      19   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |-9  |    |  0%|
 7  Rob Wolters         20   |+9  |+2  |-4  |+6  |-7b |-5  |+1  |    |    |-8  |    | 50%|
 8  Rene Beijk          20   |-10 |    |-6  |+2b |    |+9  |    |+5  |+3  |+7  |    | 71%|
 6  Hans Mulder         21   |-5  |-4b |+8  |-7  |+9  |#2b |+1b |-5b |-1  |+7b |+3  | 50%|
 9  Renee Frehe         23   |-7  |    |-2  |-4  |-6  |-8  |+5  |    |+5b |+11 |    | 38%|
 10 Swim Florissen      25   |+8  |-5  |+4b |+2  |-4  |    |    |    |    |    |    | 60%|

                                               GROEP B

                     Klasse   4-12 1112 1812  8-1 15-1 22-1 29-1 5-2  12-2 26-2 4-3   pct
 ----------------------------------------------------------------------------------------
 3  Paul van Galen      26   |+2  |    |    |+5  |    |    |    |-4c |    |    |    | 67%|
 2  Erik Brummelkamp    26   |-3  |    |+5  |-8a |    |#6a |    |-7  |    |+4a |+2a | 50%|
 1  Arnoud de Graaff    28   |    |    |    |    |    |-2a |-6a |    |    |    |    |  0%|
 4  Michiel Geijsberts  30   |-5  |+6a |-10a|    |+2a |    |-7  |    |+5a |-1c |    | 43%|
 8  Wim-Jan Hilgenbos   31   |-10 |+2c |+7  |+6  |    |-5  |-1c |+3c |+6  |+2a |+4c | 70%|
 7  Herman Frehe        33   |+6  |    |-8  |+10 |+7a |-1c |+4  |+2  |-2a |-6a |    | 56%|
 5  Marius Kaptein      34   |+4  |    |-2  |-3  |-6  |+8  |+2a |+6a |-9a |-10 |-2c | 40%|
 6  Harrie Krosenbrink  38   |-7  |-10 |-4c |-8  |+5  |-5c |    |-1c |-8  |+2c |+3c | 30%|
 9  Peter Schipperheijn 41   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  0%|
 10 Ruben Konig         43   |+8  |+6  |    |-7  |-1c |    |-7c |+2c |    |+5  |-6c | 50%|

                                               GROEP C

                     Klasse   4-12 1112 1812  8-1 15-1 22-1 29-1 5-2  12-2 26-2 4-3   pct
 ----------------------------------------------------------------------------------------
 1  Johan Mathijsen     39   |+3  |    |    |-4  |+10b|+7b |+8b |+6b |+4  |+4b |-7  | 78%|
 4  Annemarie Hovingh   50   |+2  |+6  |+6b |+1  |+5  |#10 |    |+3b |-1  |    |-8b | 72%|
 3  Geert Peters        55   |-1  |-5  |-7  |+8  |    |    |+10 |-8b |-6  |+7  |-6b | 33%|
 2  Jacky Pisters       55   |-4  |-8b |+5  |-6  |+8  |    |#9  |-10b|-7  |-6b |+5b | 35%|
 7  Arjen Koomans       56   |+5  |-8  |+3  |+10 |+9  |+8  |+10b|+6  |+2  |-3  |+1  | 82%|
 6  Lineke Schoemaker   58   |#9  |-4  |    |+2  |+10 |-9  |+8  |-7  |+3  |+5  |+10b| 65%|
 5  Henk Thuis          59   |-7  |+3  |-2  |+9  |-4  |+6b |    |+9  |#10 |-6  |+8  | 55%|
 9  Jasper Kok          76   |#6  |+10 |-8  |-5  |-7  |+6  |#2  |-5  |    |+8  |#10 | 45%|
 8  Frans Kup           79   |+10 |+7  |+9  |-3  |-2  |-7  |-6  |+10 |    |-9  |-5  | 40%|
 10 Marlies Janssen     85   |-8  |-9  |    |-7  |-6  |#4  |-3  |-8  |#5  |    |#9  | 17%|


 WINST-PERCENTAGE

                                               GROEP A

                     Klasse   4-12 1112 1812  8-1 15-1 22-1 29-1 5-2  12-2 26-2 4-3   pct
 ----------------------------------------------------------------------------------------
 4  Paul Schreurs       15   |+3  |+1  |+7  |+9  |+10 |    |    |    |    |-2b |    | 83%|
 8  Rene Beijk          20   |-10 |    |-6  |+2b |    |+9  |    |+5  |+3  |+7  |    | 71%|
 10 Swim Florissen      25   |+8  |-5  |+4b |+2  |-4  |    |    |    |    |    |    | 60%|
 5  Mark Theelen        19   |+6  |+10 |+1  |    |-3  |+7  |-9  |-8  |-4b |    |    | 50%|
 7  Rob Wolters         20   |+9  |+2  |-4  |+6  |-7b |-5  |+1  |    |    |-8  |    | 50%|
 6  Hans Mulder         21   |-5  |-4b |+8  |-7  |+9  |#2b |+1b |-5b |-1  |+7b |+3  | 50%|
 3  Willy Hendriks      15   |-4  |    |    |+1  |+5  |    |    |    |-8  |    |-6  | 40%|
 9  Renee Frehe         23   |-7  |    |-2  |-4  |-6  |-8  |+5  |    |+5b |+11 |    | 38%|
 2  Niek van Diepen     16   |    |-7  |+9  |-10 |-4b |+1b |-5b |    |+7b |-8b |-2b | 33%|
 1  Gilles van Eeden    12   |    |-4  |-5  |-3  |    |    |-7  |    |+6  |    |    | 20%|
 11 Edgar Leenders      19   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |-9  |    |  0%|

                                               GROEP B

                     Klasse   4-12 1112 1812  8-1 15-1 22-1 29-1 5-2  12-2 26-2 4-3   pct
 ----------------------------------------------------------------------------------------
 8  Wim-Jan Hilgenbos   31   |-10 |+2c |+7  |+6  |    |-5  |-1c |+3c |+6  |+2a |+4c | 70%|
 3  Paul van Galen      26   |+2  |    |    |+5  |    |    |    |-4c |    |    |    | 67%|
 7  Herman Frehe        33   |+6  |    |-8  |+10 |+7a |-1c |+4  |+2  |-2a |-6a |    | 56%|
 2  Erik Brummelkamp    26   |-3  |    |+5  |-8a |    |#6a |    |-7  |    |+4a |+2a | 50%|
 10 Ruben Konig         43   |+8  |+6  |    |-7  |-1c |    |-7c |+2c |    |+5  |-6c | 50%|
 4  Michiel Geijsberts  30   |-5  |+6a |-10a|    |+2a |    |-7  |    |+5a |-1c |    | 43%|
 5  Marius Kaptein      34   |+4  |    |-2  |-3  |-6  |+8  |+2a |+6a |-9a |-10 |-2c | 40%|
 6  Harrie Krosenbrink  38   |-7  |-10 |-4c |-8  |+5  |-5c |    |-1c |-8  |+2c |+3c | 30%|
 1  Arnoud de Graaff    28   |    |    |    |    |    |-2a |-6a |    |    |    |    |  0%|
 9  Peter Schipperheijn 41   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  0%|

                                               GROEP C

                     Klasse   4-12 1112 1812  8-1 15-1 22-1 29-1 5-2  12-2 26-2 4-3   pct
 ----------------------------------------------------------------------------------------
 7  Arjen Koomans       56   |+5  |-8  |+3  |+10 |+9  |+8  |+10b|+6  |+2  |-3  |+1  | 82%|
 1  Johan Mathijsen     39   |+3  |    |    |-4  |+10b|+7b |+8b |+6b |+4  |+4b |-7  | 78%|
 4  Annemarie Hovingh   50   |+2  |+6  |+6b |+1  |+5  |#10 |    |+3b |-1  |    |-8b | 72%|
 6  Lineke Schoemaker   58   |#9  |-4  |    |+2  |+10 |-9  |+8  |-7  |+3  |+5  |+10b| 65%|
 5  Henk Thuis          59   |-7  |+3  |-2  |+9  |-4  |+6b |    |+9  |#10 |-6  |+8  | 55%|
 9  Jasper Kok          76   |#6  |+10 |-8  |-5  |-7  |+6  |#2  |-5  |    |+8  |#10 | 45%|
 8  Frans Kup           79   |+10 |+7  |+9  |-3  |-2  |-7  |-6  |+10 |    |-9  |-5  | 40%|
 2  Jacky Pisters       55   |-4  |-8b |+5  |-6  |+8  |    |#9  |-10b|-7  |-6b |+5b | 35%|
 3  Geert Peters        55   |-1  |-5  |-7  |+8  |    |    |+10 |-8b |-6  |+7  |-6b | 33%|
 10 Marlies Janssen     85   |-8  |-9  |    |-7  |-6  |#4  |-3  |-8  |#5  |    |#9  | 17%|

(Deze stand is uitgewerkt door Erik Brummelkamp)

TERUG


Copyright © Nijmeegse Go Club, all rights reserved
Last modified — Monday, 6 July 1998
http://www.gobond.nl/~nijmegen/interne_competitie/eindstand_periode2_seizoen1995-96.html